Assemblea Billar

La Secció de Billar convoca la seva Assemblea General Ordinària per al dimarts 16 de gener a les 18:30 amb el següent ordre del dia:

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2- Memòria de les activitats realitzades.
3- Estat de comptes.
4- Informe de l’estat general de la Secció.
5- Proposicions rebudes per escrit, 15 dies abans de l’Assemblea.
6- Precs i preguntes.
7- Repartiment de trofeus Any 2017.

Barcelona, 12 de desembre de 2017.
President Secretari
Joan Fitó Josep Mª. Ferrer

Comments are closed.