Bases

1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones a partir de 16 anys que ho desitgin. Cada autora o autor participant pot presentar únicament un treball.
2. CONDICIONS DELS RELATS:
Hauran de ser inèdits originals i es presentaran en fulls DIN-A4 numerats, amb lletra Arial, grandària 12, interlineat d’1,5. L’extensió no serà inferior a 1 pàgina ni superior a 3 pàgines. El gènere literari serà ASSAIG o FICCIÓ.
ASSAIG (Es valorarà que el contingut mostri una reflexió personal, així com que reculli una aportació o proposta dels valors de la igualtat de gènere)
FICCIÓ (Es valorarà l’estructura literària, així com que reculli una aportació o proposta dels valors de la igualtat de gènere)

3.INSCRIPCIÓ
Si voleu participar cliqueu aquí

3.1 En l’apartat Fitxa d’inscripció, s’ha d’omplir l’apartat amb les dades que s’indiquen.

3.2 L’original que opta al premi s’ha d’enviar a l’apartat, adjuntar treball en format PDF. Aquest document PDF ha de tenir com a nom el títol de l’obra.

Quan es complimenti el procediment es rebrà confirmació automàtica.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ
4.1 La creativitat

4.2 La utilització de llenguatge no sexista

4.3 Un enfocament de relat allunyat dels estereotips masculins i femenins tradicionals. I que expliqui les experiències de les Dones vistes des de la mirada de gènere.

4.4 Que aporti una reflexió sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones des d’una perspectiva de gènere.

4.5 Que aporti conceptes culturals per la superació de les discriminacions de gènere que encara persisteixen a la nostra societat.

4.6 Que la/les protagonista/tes de la història sigui una dona o que tinguin un paper molt important

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
La data límit de recepció d’originals és 13 de febrer de 2024.

6. PREMIS
S’adjudicaran 2 premis:
Un Premi Assaig, dotat amb 200€
Un Premi Ficció, dotat amb 200€
L’adjudicació dels Premis serà feta per un Jurat format per persones expertes en temes literaris i en igualtat de gènere.
Els originals presentats que no hagin estat guardonats es destruiran 30 dies desprès del lliurament del Premi.

LLIURAMENT DE PREMIS
Es comunicarà a totes les persones premiades el veredicte del Jurat mitjançant correu electrònic. Lloc del Lliurament de Premis: sala d’actes del Foment Martinenc, dia 9 de març de 2024 a les 18:00h, amb motiu de la commemoració del 8 de març, dia Internacional de les Dones.

7. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases i en el transcurs del desenvolupament del certamen serà resolta per l’organització d’aquest Premi. La presentació d’un treball pressuposa l’acceptació integra d’aquestes bases.

Barcelona, 2 de novembre de 2023