Certamen Literari Juvenil

Bases
1. Aquest és un certamen literari en llengua catalana i és obert a qualsevol participant d’entre 9 i 18 anys.
2. Els participants es dividiran en tres categories en funció de l’edat en el moment d’enviar l’obra. De 9 a 12 anys, de 13 a 15 anys i de 16 a 18 anys. S’estableixen dues modalitats: poesia i prosa per a cada una de les categories.
Extensió màxima de les obres en prosa: 2 fulls com a màxim en la categoria de 9 a 12 anys i 3 fulls DIN A4 en les altres dues; el format per a totes tres categories serà 1.5 d’espai i per una sola cara, amb lletra de mida 12.
Les poesies, també seran a doble espai, no podran excedir dels trenta versos en la categoria de 9 a 12 anys i als seixanta versos en la resta.
3. La presentació al certamen es farà de forma digital enviant les obres participants per correu electrònic
-En el correu electrònic hauran d’aparèixer les següents dades: Nom i cognom dels participants, escola i edat.
– L’obra a concurs s’haurà d’adjuntar en el correu electrònic amb el títol i el pseudònim de l’autor o autora.
-En el mateix correu cada participant pot enviar tants fitxers adjunts com textos vulgui presentar en qualsevol de les dues modalitats tot i que el jurat premiarà una obra per participant.
Les obres s’hauran d’enviar abans del 15 de maig de 2019.
L’organització del concurs es compromet a mantenir l’anonimat dels autors de forma que els membres del jurat només tindran accés als textos i en cap cas a les dades personals del participant
4. S’atorgaran dos premis en forma de vals per gastar en material audiovisual, literari o escolar per a cada modalitat i categoria d’edat valorats en 25 i 50 € respectivament.
5. Formaran el jurat tres persones competents en el camp de la llengua, la cultura i la literatura.
6. El veredicte es farà públic el dijous 23 de maig de 2019 a les 18:30 a la sala d’actes de la nostra Entitat, en el decurs d’un acte cultural en el qual es farà el lliurament dels premis.
7. El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar.
8. El FOMENT MARTINENC es reserva el dret de disposar dels treballs premiats, si en
algun moment ho considera oportú.

Barcelona, abril 2019