Bases del torneig

I Obert FOMENTem els Escacs

Bases del torneig
1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a vuit rondes al local del Foment Martinenc (Provença 591-593 Barcelona) Hi podran participar tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).
2. El torneig es disputarà en un únic grup. Obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor per la FCE. Vàlid per Elo català.
3. Els aparellaments es faran mitjançant un programa informàtic homologat per la FIDE.
4. Els dies de joc seran els dissabtes de cada setmana, del 29 de setembre a l’1 de desembre de 2018 ambdós inclosos. Els dies 13 d’octubre i 17 de novembre seran de descans.
5. Les rondes començaran a les 16:30 hores.
6. El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.
7. Premis:

Trofeus per als següents classificats:

Classificació general
1r classificat
2n classificat
3r classificat
4t classificat
Trams ELO
1r classificat <1850 Elo FCE
2n classificat <1850 Elo FCE
1r classificat <1700 Elo FCE
2n classificat <1700 Elo FCE
Jugadors joves
1r classificat Sub14
2n classificat Sub14
1r classificat Sub12
2n classificat Sub12
1r classificat Sub10
2n classificat Sub10

8. Les inscripcions es poden formalitzar per tres vies diferents:

9. Drets d’inscripció:

  • Quota d’inscripció general: 10€
  • Socis del Foment Martinenc: 5€

10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. El director del torneig i àrbitre principal és el Sr. Josep Roca. Àrbitre Adjunt: Patricia Llaneza.

12. Les inscripcions no es consideraran en ferm fins el moment en que s’hagi efectuat el pagament dels drets corresponents i fins un màxim de 56 jugadors.

13. Incompareixences: Qualsevol jugador que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

14. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior o per correu electrònic a openescacs@fomentmartinenc.org. Si es demana per correu electrònic, cal fer-ho abans de les 15h del dimarts anterior a la ronda i rebre confirmació.

15.Lliurament dels Trofeus: Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, l’1 de desembre a les 20:30-21:00 al mateix local de joc. Un jugador només tindrà dret a un trofeu i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

16. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: 1) Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), 2) Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual) i 3) Progressiu fins a les últimes conseqüències.

17. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació que estarà format pel director del torneig i tres jugadors escollits per l’Organització. La composició del Comité es publicarà abans de la segona ronda. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

18. D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

19. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

20. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen un nombre mínim de 30 jugadors. En aquests casos la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets d’inscripció cobrats.

21. Els participants autoritzen a ser enregistrats i/o fotografiats amb finalitats informatives i de promoció del propi i futurs torneigs.

22. Aquestes bases han estats redactades en gènere masculí, pel seu caràcter globalitzador del conjunt d’homes i dones, sense que existeixi cap mena de discriminació per raó de gènere.

23. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, 20 de juny de 2018