Assemblea General

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,
I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Extraordinària del Foment Martinenc, el dia 1 de juliol de 2017, en primera convocatòria a les 18:30 hores i en segona convocatòria a les 19:00 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Exposició de projectes de remodelació de la finca del carrer Rogent.
3. Torn obert de paraula.
4. Elecció del projecte d’obres de la finca del carrer Rogent.
5. Atorgament de poders a la comissió d’obres.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 19 de juny de 2017

Per descarregar l’acta de l’Assemblea General Ordinària 2017, feu click aquí

Delegació de Vot: Document

Article 17 dels Estatuts: […] Un soci present podrà representar, com a màxim, a deu socis propietaris no presents a l’assemblea. Per poder fer-ho haurà de presentar una autorització individual on aparegui el consentiment de cadascun dels socis representats, juntament amb els seus noms i cognom, NIF, número de soci de l’associació i signatura.