Bases del torneig

XXIV Obert Internacional d’Escacs Foment Martinenc – IX Memorial Josep Paredes

Bases del torneig
1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Foment Martinenc (Provença 591-593 Barcelona) Hi podran participar tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) i els que, sense tenir-ne, figurin a les llistes de la FIDE (Fédération Internationale des Échecs).
2. El torneig es disputarà en tres grups:

 • Grup A: Obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor. Vàlid per Elo FIDE, català i normes de Mestre Català (MC).
 • Grup B: Obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor i un Elo català inferior a 2050. Vàlid per Elo FIDE i català.
 • Grup C: Obert per a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor i un Elo català inferior a 1850. Vàlid per Elo FIDE i català.

Si en el moment de la inscripció no s’indica el contrari els jugadors seran inclosos al grup que els hi correspongui en funció del seu Elo Català.
Els jugadors podran, en qualsevol cas, demanar jugar en el grup superior. Si el nombre de jugadors als grups A o B fos inferior a 30, els grups es podrian fusionar per garantir un correcte desenvolupament de la competició.
L’ordre de forces inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l’Elo FIDE i en cas de no tenir-ne, l’Elo FCE.

3. Els aparellaments es faran mitjançant Swiss Manager i els emparellaments es publicaran cada dimecres abans de les 22:00 a Chess-Results.
4. Els dies de joc seran els dissabtes de cada setmana, del 20 d’abril al 15 de juny de 2024 ambdós inclosos.
5. Les rondes començaran a les 16:30 hores.
6. El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.
7. Premis:

Grup A
1r classificat 300€ i trofeu
2n classificat 200€ i trofeu
3r classificat 120€ i trofeu
4t classificat 80€
5è classificat 60€
Trams ELO
1r classificat < 2150 Elo FCE 3h de classe realizades per un MI del Foment Martinenc
2n classificat < 2150 Elo FCE 3h de classe realizades per un MI del Foment Martinenc
Premi jove
1r classificat Sub16 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
Premi de bellesa
L’organització premiarà la partida amb més bellesa
Grup B
1r classificat 120€ i trofeu
2n classificat 80€ i trofeu
3r classificat 60€ i trofeu
Trams ELO
1r classificat < 1900 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
2n classificat < 1900 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
Premi jove
1r classificat Sub14 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
Premi de bellesa
L’organització premiarà la partida amb més bellesa
Grup C
1r classificat 100€ i trofeu
2n classificat 60€ i trofeu
3r classificat 40€ i trofeu
Premi jove
1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
1r classificat Sub10 3h de classe realizades per un entrenador del Foment Martinenc
Premi de bellesa
L’organització premiarà la partida amb més bellesa

Els premis econòmics quedaran reduïts per la retenció del IRPF corresponent.
Els premis de la classificació general no són acumulables als de trams i edats.
Els premiats amb 3 hores de classe la realitzaran en grups de 2.

8. Les inscripcions es poden formalitzar per tres vies diferents:

  • Telefònicament (matins o Whatsapp): 626.10.89.35 (Alfonso Jerez)
  • Correu electrònic
  • Omplint formulari.

9. Drets d’inscripció:

 • Grup A:
 • Quota d’inscripció general: 30€
 • Majors de 65, i menors de 18 anys: 20€
 • Socis del Foment Martinenc: 20€
 • Socis de l’Espiga de Les Corts: 20€

Els Grans Mestres i Mestres Internacionals poden demanar a l’organització del torneig una invitació. La pròpia organització decidirà si la concedeix.

 • Grups B i C:
 • Quota d’inscripció general 25 €
 • Majors de 65, i menors de 18 anys 20 €
 • Socis del Foment Martinenc 15 €
 • Socis de l’Espiga de Les Corts 15 €

El preu d’inscripció a qualsevol grup pels jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE serà de 20€.

Descompte de 2 euros:
Els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 10 d’abril de 2024, mitjançant un ingrés a:

Compte: ES80-2100-0961-7002-00128594, de “la Caixa”
Concepte: Nom i cognoms del jugador/s – Obert Internacional FM

10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. El director del torneig és el Sr. Alfonso Jerez Pérez i l’àrbitre principal serà la Sra. Patricia Llaneza Vega.

12. Les inscripcions no es consideraran en ferm fins el moment en que s’hagi efectuat el pagament dels drets corresponents i fins a un màxim de 180 participants al torneig.

13. Incompareixences: Qualsevol jugador que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença.
Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

14. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre durant la ronda anterior o per correu electrònic. Si es demana per correu electrònic, cal fer-ho abans de les 22h del dimarts anterior a la ronda i rebre confirmació. En el Grup A estaran limitats a un màxim de dos per tot el torneig. Excepcionalment, l’organització podrà admetre una petició raonada de més byes al Grup A.

15. Activitats paral·leles: S’organitzaran 2 sessions de classes conjuntes de 3 hores impartides per un jugador/a amb titulació internacional (MI/GM) per a tots els jugadors inscrits que ho desitgin, una al mes de maig i l’altra al mes de juny. Les dates definitives s’anunciaran oportunament. Aquesta activitat serà gratuïta.

16. Lliurament dels Premis: Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el 15 de juny a les 21:30-22:00 al mateix local de joc. Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

17. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: 1) Bucholz -1 (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), 2) Bucholz Total (ajust FIDE: partida contra contrari virtual) i 3) Progressiu fins a les últimes conseqüències.

18. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació que estarà format pel director del torneig i dos jugadors titulars més dos jugadors reserves, escollits per l’organització. La composició del Comité es publicarà abans de la segona ronda. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

19. D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

20. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

21. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen un nombre mínim de 30 jugadors en cada grup. En aquests casos la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets d’inscripció cobrats.

22. Els participants autoritzen a ser enregistrats i/o fotografiats amb finalitats informatives i de promoció del propi i futurs torneigs.

23. Aquestes bases han estats redactades en gènere masculí, pel seu caràcter globalitzador del conjunt d’homes i dones, sense que existeixi cap mena de discriminació per raó de gènere.

24. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, 11 de març de 2024