VI Certamen Literari de Contes del Barça

VI CERTAMEN LITERARI DE CONTES DEL BARÇA DE LA PENYA BLAUGRANA FOMENT MARTINENC

BASES

1. Poden optar-hi els treballs de narració la temàtica dels quals giri entorn del FC Barcelona, escrits en llengua catalana o castellana.

2. S’estableix una única categoria de majors de 16 anys.

3. Els treballs que optin al premi seran presentats en DIN-A4, a doble espai, per una sola cara i amb lletra cos 12, amb una extensió màxima de tres fulls.

4. Els treballs aniran signats amb un pseudònim. S’estableixen dues formes de presentació:

  • Per correu postal o personalment a la seu de la Penya: en aquest cas se’n presentaran tres còpies i s’adjuntarà una plica on constarà el nom complet de l’autor/a, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic. A l’exterior de la plica hi haurà el títol del relat i el pseudònim. Els treballs s’enviaran a Penya Blaugrana Foment Martinenc, c/ Provença 593, 08026 Barcelona, o bé es lliuraran personalment a la Secretaria del Foment de dilluns a divendres de 17 a 20 h. A l’exterior del sobre ha de constar la cita VI Certamen Literari de Contes del Barça de la Penya Blaugrana Foment Martinenc
  • Per correu electrònic: en aquest cas s’enviarà el treball adjunt en un fitxer a pbfm55@gmail.com fent constar en l’assumpte VI Certamen Literari de Contes del Barça de la Penya Blaugrana Foment Martinenc i en el cos del missatge les dades personals.

5. S’adjudicaran tres premis:

  • Primer premi: 200 euros
  • Segon premi: 100 euros
  • Tercer premi: 50 euros

6. El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 31 de gener de 2021.

7. L’entrega dels premis es farà el mes de març de 2021.

8. Els guanyadors seran avisats personalment per tal de poder assistir.

9. Els treballs premiats quedaran en poder de la Penya Blaugrana Foment Martinenc que podrà publicar-los, si ho considera oportú.

10. Els treballs no guanyadors no es retornaran.

Barcelona 20 d’octubre de 2020