I Certamen Literari de Contes del Barça

I CERTAMEN LITERARI DE CONTES DEL BARÇA DE LA PENYA BLAUGRANA FOMENT MARTINENC

BASES

1. Poden optar-hi els treballs de narració la temàtica dels quals giri entorn del FC Barcelona.

2. S’estableix una única categoria de majors de 16 anys.

3. Els treballs que optin al premi seran presentats en DIN-A4, a doble espai, per una sola cara i amb lletra cos 12.

4. Els treballs aniran signats amb un pseudònim. Se’n presentaran tres còpies i s’adjuntarà una plica on constarà el nom complet de l’autor/a, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic. A l’exterior de la plica hi haurà el títol del relat i el pseudònim.

5. S’adjudicaran tres premis:

  • Primer premi: 200 euros
  • Segon premi: 100 euros
  • Tercer premi: 50 euros

6. El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 31 de juliol de 2015.

7. El jurat estarà format per tres persones competents en literatura. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar.

8. L’entrega dels premis es farà el mes de novembre de 2015 en el transcurs d’un dinar commemoratiu del 60è aniversari.

9. Els guanyadors seran avisats personalment per tal de poder assistir.

10. Els treballs premiats quedaran en poder de la Penya Blaugrana Foment Martinenc que podrà publicar-los si s’escau.

11. Els treballs poden enviar-se a la Penya Blaugrana Foment Martinenc, c/ Provença 593, 08026 Barcelona, o bé lliurar-se personalment a la Secretaria del Foment de dilluns a divendres de 17 a 20 h. A l’exterior del sobre ha de constar la cita I Certamen Literari de Contes del Barça de la Penya Blaugrana Foment Martinenc.

12. Els treballs no guanyadors es retornaran fins el 31 de desembre de 2015

Barcelona 31 de març de 2015.