Bases del torneig

BASES TÈCNIQUES
I Tancats de Promoció ELO FIDE Foment Martinenc

1. INFORMACIÓ GENERAL, DATES I HORARIS
L’organització dels primers tancats de promoció ELO FIDE Foment Martinenc és a càrrec exclusiu del Club d’Escacs Foment.
1.1. Es disputaran diferents torneigs tancats de deu (10) jugadors a una (1) sola volta, vàlids per ELO Català i FIDE.

1.2. El torneig es disputarà a la seu del Foment Martinenc, Carrer de Provença 591, 08026 – Barcelona (podeu veure el plànol de situació aquí).

1.3. Els dies de joc seran del 5 al 8 de desembre de 2015, ambdós inclosos.

1.4. Les sessions de joc començaran a partir de les 10:00h i les 16:00h, a excepció del 5 de desembre, que es jugarà a les 10:00h, 15:00h i 18:00h. L’horari complert es pot trobar a continuació.

Ronda Dia de joc Hora de començament
Primera 5 de desembre de 2015 (dissabte) 10:00
Segona 5 de desembre de 2015 (dissabte) 15:00
Tercera 5 de desembre de 2015 (dissabte) 18:30
Quarta 6 de desembre de 2015 (diumenge) 10:00
Cinquena 6 de desembre de 2015 (diumenge) 16:00
Sisena 7 de desembre de 2015 (dilluns) 10:00
Setena 7 de desembre de 2015 (dilluns) 16:00
Vuitena 8 de desembre de 2015 (dimarts) 10:00
Novena 8 de desembre de 2015 (dimarts) 16:00

2. PARTICIPANTS
La participació en aquest torneig és per invitació. Per a més informació, contactar per correu electrònic a escacs@fomentmartinenc.org o per telèfon 619148046 (Jordi de la Riva).
3. INSCRIPCIONS
Fins el 1 de desembre de 2015 a les 20:00 hores. Els drets d’inscripció son de 15,00 €.
4. SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC
4.1. Els grups els realitzarà el comitè organitzador amb els objectius de (1) equilibrar el nivell dels participants i (2) garantir que els jugadors sense ELO FIDE puguin treure’s aquest. Una vegada realitzats els grups no s’admetran canvis de grup.
4.2. El ritme de joc s’estableix en 60 minuts més 30 segons per jugada.
4.3. El temps de tolerància per la presentació del jugador/a davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.
5. DESEMPATS
Els desempats a la classificació final es resoldran de la manera següent:

-Resultat particular
-Número de victories
-Koya
-Koya ampliat al 30%
-Sorteig
6. PUBLICACIÓ DE L’INFORMACIÓ
6.1. Tota la informació del torneig (jugadors inscrits, bases, etc) és publicarà a la web del club i a la web d’informació Info64
7. DIRECTOR DEL TORNEIG
El Sr. Jordi de la Riva Aguado.
8. ARBITRATGE
L’àrbitre principal és el Davide Vega D’Aurelio (IA). Participarà com àrbitre auxiliar Patricia Llaneza Vega (ACP).
9. COMITÈ DE COMPETICIÓ
Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’apel·lació fins a mitja hora (30 minuts) després de finalitzada la partida objecte de reclamació.
Aquest Comitè estarà format pel director del torneig, i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants durant la primera ronda de joc.
10. REGLAMENTACIÓ APLICABLE
Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.
Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació oficials de la Federació Catalana d’Escacs.
11. PREMIS
Es repartiran regals al finalitzar la competició.
12. NORMES DE PARTICIPACIÓ
La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.
ANNEX 1. DEFINICIÓ DELS DESEMPATS
1. Resultat particular. Suma dels punts obtinguts entre els jugadors empatats a punts.
2. Número de victòries. Número de partides guanyades.
3. Koya. Suma de les puntuacions obtingudes contra els jugadors que han obtingut el 50% o més dels punts (4,5).
4. Koya ampliat 30%. Suma de les puntuacions obtingudes contra els jugadors que han obtingut el 30% o més dels punts (3).
5. Sorteig. Llançament de moneda