XXXIV Concurs Literari Sant Jordi

XXXIV CONCURS LITERARI SANT JORDI DE LA SECCIÓ DE LA DONA DEL FOMENT MARTINENC

Actualitzat a 28 d’abril: Llistat de premis

BASES

 1. Concurs en llengua catalana, obert a tothom.
 2. S’estableixen dues modalitats: prosa i vers. Les composicions en prosa no podran excedir els tres fulls DIN A4, a doble espai, i per una sola cara, amb lletra de mida 12. Les poesies, també a doble espai, no podran excedir els seixanta versos.
 3. La presentació s’ha de fer en un sobre tancat que contingui l’escrit per triplicat. També ha d’incloure un sobre petit (plica) també tancat, amb una fotocòpia del DNI, l’adreça i el telèfon de la persona concursant. En tots dos sobres i en cadascun del treballs ha de constar el títol de l’obra presentada i el pseudònim de l’autor o autora.
 4. S’adjudiquen tres premis per cada modalitat:
  Primer premi 125 euros
  Segon premi 75 euros
  Tercer premi 50 euros
 5. Cada concursant només tindrà opció a un premi.
 6. Els treballs es poden enviar per correu certificat al Foment Martinenc, c/ Provença 593, 08026 Barcelona, o lliurar-los personalment a la secretaria del Foment de dilluns a divendres de 17 a 20 h. El termini de presentació finalitza el dia 31 de març.
 7. El veredicte es farà públic el dimecres, dia 22 d’abril de 2015 a les 17h, en la Festa de Sant Jordi de la Secció de la Dona.
 8. El Jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar.
 9. Els treballs presentats no es retornaran passats 30 dies.
 10. Els premis no recollits es guardaran un termini màxim de 90 dies.

Barcelona, gener de 2015