Oferta Laboral – Conserge / Manteniment

El Foment Martinenc inicia amb aquest document el procés de selecció per a la contractació de la plaça laboral de CONSERGE – MANTENIMENT

Busquem una persona responsable, amb iniciativa i capacitat de treball per desenvolupar les tasques de conserge – manteniment de l’associació Foment Martinenc.

Les tasques a desenvolupar són:

Consergeria

 • Obrir i tancar els locals del Foment Martinenc amb clau a les hores convingudes.
 • Atenció al públic que demani informació de l’associació o de les activitats programades.
 • Donar suport als membres de la Junta Directiva, Seccions i Grups en l’organització dels espais per a les activitats.
 • Donar suport a les tasques de secretaria tècnica.

Manteniment

 • Vetllar pel bon ús i funcionament dels espais i equipaments.
 • Realitzar les tasques necessàries per a la reparació i el manteniment de les instal·lacions i estris al seu càrrec, que en general es correspondran amb les instal·lacions d’us comú de l’associació.
 • Desenvolupar tasques de millora de les instal·lacions i de l’edifici seu de l’associació, com pintar, petites instal·lacions elèctriques o de lampisteria així com reparacions de més llarga abast.
 • Mantenir informada a la Junta Directiva de qualsevol desperfecte o incidència que es produeixi a la seu social i que no estiguin en el seu marc d’actuació.

Oferim:

 • Jornada completa.
 • Sou segons escala salarial de l’associació.
 • Horari laboral a concretar amb l’associació.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en les mateixes funcions i/o similars.
 • Coneixement del sector associatiu.
 • Coneixements bàsics d’electricitat, fontaneria, pintura, instal·lacions i en general, en qualsevol tasca de manteniment d’edificis.
 • Iniciativa en les tasques de reparació i manteniment, així com en propostes de mesures de prevenció per facilitar el manteniment de l’edifici.

La finalitat que es persegueix és que qui ocupi aquesta plaça laboral s’encarregui tant de la dinamització com del manteniment de l’espai, així com de l’atenció al públic.

Cal fer arribar  el currículum al FOMENT MARTINENC a través del mail secretariageneral@fomentmartinenc.org abans del dia 10 de setembre de 2015.

La resolució de la convocatòria la farà una comissió integrada per membres del Consell Directiu del Foment Martinenc i serà ratificada per la totalitat d’aquest Consell Directiu.

La comissió podrà sol·licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal d’ampliar la informació aportada, del 14 al 25 de setembre de 2015 havent de prendre una decisió en ferm el 28 de setembre de 2015.

La incorporació a la plaça laboral es farà efectiva, presumiblement, el 5 d’octubre de 2015 i s’establirà un contracte de prova de 12 mesos abans de subscriure un contracte indefinit.

Barcelona, 13 de juliol de 2015