Assemblea General 7 de juliol

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,

I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Ordinària del Foment Martinenc, el dia 7 de juliol de 2022, en primera convocatòria a les 18:30 hores i en segona convocatòria a les 19:00 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Memòria de les activitats de l’any 2021.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2021.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2021.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2022.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Informació sobre les obres de reforma de l’entitat.
8. Reforma dels Estatuts de l’Entitat.
9. Anàlisi general de l’Entitat.
10. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
11. Torn obert de paraula.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 15 de juny de 2022

Comments are closed.