Assemblea General 2020

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,

I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Ordinària del Foment Martinenc, el dia 21 de març de 2020, en primera convocatòria a les 18:00 hores i en segona convocatòria a les 18:30 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Memòria de les activitats de l’any 2019.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2019.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2019.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2020.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Informació sobre les obres de reforma de l’entitat.
8. Informe sobre la situació del Bar Social.
9. Anàlisi general de l’Entitat.
10. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
11. Torn obert de paraula.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 24 de febrer de 2020