Assemblea General 2 d’octubre

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,

I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Ordinària del Foment Martinenc, el dia 2 d’octubre de 2021, en primera convocatòria a les 18:00 hores i en segona convocatòria a les 18:30 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Memòria de les activitats de l’any 2020.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2020.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2021.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Informació sobre la situació arrel de la crisi de la COVID-19 i noves mesures.
8. Informació sobre les obres de reforma de l’entitat.
9. Anàlisi general de l’Entitat.
10. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
11. Torn obert de paraula.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 10 de setembre de 2021

Comments are closed.