Bases del torneig

XVII Obert Internacional d’escacs Foment Martinenc

II Memorial Josep Paredes

Bases del torneig

 1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Foment Martinenc (Provença 591-593, 08026 Barcelona), podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), i els que sense tenir-ne figurin a les llistes de la FIDE (Fédération Internationale des Échecs).
 2. El torneig es disputarà en tres grups:
  • Grup A: Obert a tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor. Vàlid per elo FIDE, català i normes de Mestre Català (MC).
  • Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un Elo català inferior a 2100. Vàlid per Elo català.
  • Grup C: Obert per a tots els jugadors amb un Elo català inferior a 1850. Vàlid per Elo català.

  Si en el moment de la inscripció no s’indica el contrari els jugadors seran inclosos al grup que els hi correspongui en funció del seu Elo Català.
  Els jugadors podran, en qualsevol cas, demanar jugar en el grup superior.
  L’ordre de forces inicial al grup A es formarà tenint en compte en primer lloc l’Elo FIDE i en cas de no tenir-ne, l’Elo català.
  Als grups B i C l’ordre de forces inicial es farà tenint en compte l’Elo català.

 3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.
 4. Els dies de joc seran els dissabtes de cada setmana, del 25 de abril al 20 de juny de 2015 ambdós inclosos.
 5. Les rondes començaran a les 16:30 hores
 6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.
 7. Premis :
  Grup A
  1r classificat 400€ i trofeu
  2n classificat 250€ i trofeu
  3r classificat 120€ i trofeu
  4t classificat 80€
  5è classificat 60€
  Trams ELO
  1r classificat fins a 2150 Elo FIDE 3h de classe realizades per un MI del Foment Martinenc
  2n classificat fins a 2150 Elo FIDE 3h de classe realizades per un MI del Foment Martinenc
  Jugadors joves
  1r classificat Sub14 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa
  Grup B
  1r classificat 150€ i trofeu
  2n classificat 100€ i trofeu
  3r classificat 60€ i trofeu
  Trams ELO
  1r classificat fins a 1950 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  2n classificat fins a 1950 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  Jugadors joves
  1r classificat Sub14 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa
  Grup C
  1r classificat 100€ i trofeu
  2n classificat 60€ i trofeu
  3r classificat 40€ i trofeu
  Jugadors joves
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del Foment Martinenc
  1r classificat Sub10 3h de classe realizades per un entrenador del Foment Martinenc
  1r classificat Sub8 3h de classe realizades per un entrenador del Foment Martinenc
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa

  Els premis econòmics quedaran reduïts per la retenció del IRPF corresponent.

  Els premiats amb 3 hores de classe la realitzaran en grups de 2.

 8. Formes d’inscripció:
 9. Drets d’inscripció
  Grup A:

  • Inscripció general: 28€
  • Majors de 65, i menors de 18 anys: 24€
  • Socis del Foment Martinenc: 20€
  • Socis de l’Espiga de Les Corts: 20€

  Els titulats internacionals (FIDE) poden demanar a l’organització del torneig una invitació. La pròpia organització decidirà si la concedeix.

  Grups B i C:

  • Inscripció general: 24€
  • Majors de 65, i menors de 18 anys: 19€
  • Socis del Foment Martinenc: 15€
  • Socis de l’Espiga de Les Corts: 15€

  Descompte de 2 euros: Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 11 de abril de 2015, mitjançant un ingrés a:

  • Compte: ES56 2100 0501 9602 0017 1219, de “la Caixa”
  • Concepte: nom i cognoms del/s jugadors/s – Obert Internacional FM

  els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats

 10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.
 11. El director del torneig és el Sr. Oriol Masip Tresserra, i l’àrbitre principal serà el Sr. Daniel Leiro Giralt.
 12. Les inscripcions no es consideraran en ferm fins el moment en que s’hagi efectuat el pagament dels drets corresponents i fins a un màxim de 200 participants al torneig.
 13. Incompareixences: Qualsevol jugador que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença.
  Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.
 14. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior. En el Grup A estaran limitats a un màxim de dos per tot el torneig.
 15. Activitats paral·leles: S’organitzaran dues activitats addicionals i gratuïtes durant la celebració del torneig:
  • Anàlisis de partides, per un analista amb titulació internacional (MI/GM) que estarà a disposició de tots els jugadors que ho desitgin durant el transcurs de les jornades per comentar les partides una vegada finalitzades.
  • 2 sessions de classes conjuntes de 3 hores impartides per un jugador/a amb titulació internacional (MI/GM)per a tots els jugadors inscrits que ho desitgin:
   • Divendres dia 15 de maig, a les 18.30 al Foment Martinenc.
   • Divendres dia 12 de juny, a les 18.30 al Foment Martinenc.
 16. Lliurament de premis: Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran, per estricte ordre de classificació, el 20 de juny a les 21:30-22:00 al mateix local de joc. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.
 17. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual) i Progressiu fins a les últimes conseqüències. L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès d’acabar l’última ronda.
 18. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació que estarà format pel director del torneig i tres jugadors escollits entre els participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.
 19. D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).
 20. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.
 21. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen un nombre mínim de 30 jugadors en cada grup. En aquests casos la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets d’inscripció cobrats.
 22. Els participants autoritzen a ser enregistrats i/o fotografiats amb finalitats informatives i de promoció del propi i futurs torneigs.
 23. Aquestes bases han estats redactades en gènere masculí, pel seu caràcter globalitzador del conjunt d’homes i dones, sense que existeixi cap mena de discriminació per raó de gènere.
 24. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, febrer de 2015