Bases del torneig

XVI Obert Internacional d’escacs Foment Martinenc

Memorial Josep Paredes

Bases del torneig

 1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Foment Martinenc (Provença 591-593, 08026 Barcelona), podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs, i els que sense tenir-ne figurin a les llistes de la FIDE.
 2. El torneig es disputarà en tres grups:
  • Grup A: Obert a tots els jugadors. Vàlid per elo FIDE, FCE i normes de MC.
  • Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un Elo FCE inferior a 2100. Vàlid per Elo FCE.
  • Grup C: Obert per a tots els jugadors amb un Elo FCE inferior a 1850. Vàlid per Elo FCE.

  Un jugador pot demanar jugar en el grup superior. Si la inscripció no indica res, el jugador serà inclòs al grup que li correspon pel seu elo FCE.

  El ranking inicial al Grup A es formarà tenint en compte en primer lloc l’Elo FIDE i en cas de no tenir-ne, l’Elo FCE. En els grups B i C, el ranking inicial es farà tenint en compte l’Elo català.

 3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.
 4. Els dies de joc seran els dissabtes de cada setmana, del 26 de abril al 21 de juny de 2014 ambdós inclosos.
 5. Les rondes començaran a les 16:30 hores
 6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.
 7. Premis :
  Grup A
  1r classificat 500€ i trofeu
  2n classificat 250€ i trofeu
  3r classificat 120€ i trofeu
  4t classificat 80€
  5è classificat 60€
  Trams ELO
  1r classificat fins a 2150 Elo FIDE 3h de classe realizades per un MI del club
  2n classificat fins a 2150 Elo FIDE 3h de classe realizades per un MI del club
  Jugadors joves
  1r classificat Sub14 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa
  Grup B
  1r classificat 150€ i trofeu
  2n classificat 100€ i trofeu
  3r classificat 60€ i trofeu
  Trams ELO
  1r classificat fins a 1950 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  2n classificat fins a 1950 Elo FCE 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  Jugadors joves
  1r classificat Sub14 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa
  Grup C
  1r classificat 100€ i trofeu
  2n classificat 60€ i trofeu
  3r classificat 40€ i trofeu
  Jugadors joves
  1r classificat Sub12 3h de classe realizades per un MF o MC del club
  1r classificat Sub10 3h de classe realizades per un entrenador del club
  1r classificat Sub8 3h de classe realizades per un entrenador del club
  Premi de bellesa
  L’organització premiarà la partida amb més bellesa

  La quantia dels premis és inferior a l’establerta per a realitzar retenció del IRPF.
  Nota: Els premiats amb classes, les realitzaran en grups de 2 persones.

  L’organització del torneig, vist l’èxit de la l’edició anterior, ha mantingut la figura de l’analista, és a dir, un jugador/a amb titulació internacional (GM/MI) que estarà durant el transcurs de les jornades a disposició de comentar les partides dels jugadors que una vegada finalitzades les seves partides ho precisin.

  A més, com a novetat de l’edició d’enguany, durant el torneig es realitzaran sessions de classes conjuntes de 3h realitzades per un jugador/a amb titulació internacional (GM/MI), gratuïta per a tots els participants del torneig que ho desitgin.

 8. Formes d’inscripció:
 9. Drets d’inscripció
  Grup A:

  • Inscripció general: 28€
  • Majors de 65, i menors de 18 anys: 24€
  • Socis del Foment Martinenc i de l’Espiga de les Corts: 20€

  NOTA: Els titulats internacionals (FIDE) poden demanar una invitació a l’organització del torneig, qui decidirà si es concedeix.

  Grups B i C:

  • Inscripció general: 24€
  • Majors de 65, i menors de 18 anys: 19€
  • Socis del Foment Martinenc: 15€

  Descompte: Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 1 de abril, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número ES56 2100 0501 9602 0017 1219, indicant “OBERT INTERNACIONAL” juntament amb el nom i cognoms del/s participant/s, els drets d’inscripció tindran un descompte de 2€. En cas d’haver participat en el VII Obert d’escacs actius del Foment Martinenc, els drets d’inscripció tindran un descompte de 2€.

 10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.
 11. Les inscripcions no es consideraran en ferm fins el moment en que s’hagi efectuat el pagament dels drets corresponents.
 12. Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard en relació a l’hora d’inici previst de la ronda perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.
 13. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior, amb un màxim de dos per tot el torneig.
 14. Lliurament de premis: Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran, per estricte ordre de classificació, el 21 de juny a les 21:30-22:00 al mateix local de joc. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.
 15. Desempats: Per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu fins a les últimes conseqüències. L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà inmediatament desprès de acabar l’última ronda.
 16. El director del torneig és el Sr. Oriol Masip Tresserra, i l’àrbitre principal, AI Roger Rodríguez i Font.
 17. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.
 18. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.
 19. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 30 jugadors en cada grup, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.
 20. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.
 21. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.