Bases del certamen

XXXI CERTAMEN LITERARI EN LLENGUA CATALANA FOMENT MARTINENC

BASES

 1. Aquest certamen literari en llengua catalana és obert a la participació de tothom.
 2. S’estableixen dues modalitats: poesia i prosa. Extensió màxima de les obres en prosa: 3 fulls DIN A4, a doble espai i per una sola cara, amb lletra de mida 12. Les poesies, també a doble espai, no podran excedir els seixanta versos.
 3. La presentació s’ha de fer en un sobre tancat que contingui l’escrit per triplicat. També ha d’incloure un sobre petit (plica), també tancat, amb una fotocòpia del DNI, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic (opcional) de la persona concursant. En tots dos sobres i en cadascun dels treballs ha de constar el títol de l’obra presentada i el pseudònim de l’autor o autora.
 4. S’atorgaran tres premis per a cada modalitat:
  Primer premi 150€
  Segon premi 75€
  Tercer premi 50€
  Premi Soci 100€
 5. S’adjudicarà, a més, un premi de 75€ per a cada modalitat entre els joves concursants d’edats compreses entre els 13 i 17 anys que no hagin assolit cap dels premis establerts. Per optar-hi cal que a l’exterior de la plica es faci constar l’edat.
  També es concedirà el premi especial FOMENT MARTINENC al millor treball seleccionat, a part dels premiats, entre els concursants socis de l’entitat. Per optar-hi cal que a l’exterior de la plica consti la indicació “sòcia” o “soci”. Cada concursant només tindrà opció a un premi. Una obra presentada com a “soci/sòcia” pot optar al primer premi del certament, el jurat tindrà la potestat de decidir el canvi de categoria.
 6. Formaran el jurat tres persones competents en literatura.
 7. Lliurament dels treballs:
  • Enviar per correu certificat al Foment Martinenc.
  • Personalment a la secretaria de l’Entitat, de dilluns a divendres de 16h a 20h

  El termini de presentació finalitza el dia 31 d’octubre de 2016.

 8. El veredicte es farà públic el dissabte 26 de novembre de 2016, a les sis de la tarda, a la sala d’actes de la nostra Entitat, en el decurs d’una vetllada cultural en la qual hi haurà el lliurament de premis. Els treballs premiats seran editats i regalats als presents a la celebració del certamen.
 9. El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar.
 10. El FOMENT MARTINENC es reserva el dret de disposar dels treballs premiats, si en algun moment ho considera oportú.
 11. No es retornaran els treballs presentats.

Barcelona, setembre de 2016