Lliga Catalana 2019 – Foment D

Primera Barcelona (VI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Des Cl
1 CERVELLÓ 0 0.5 0 0 0 0.5 38.75 10
2 CORNELLÀ D 1 1 0.5 1 0 3.5 43.25 4
3 LLINARS C 0.5 0 0 0 0 0.5 41.75 9
4 PRAT 1 0.5 1 0 1 3.5 59.25 3
5 FOMENT MARTINENC D 1 0 0 0 0 1 33 8
6 JAKE B 1 0 0 0.5 0 1.5 54.75 7
7 CONGRÉS C 0 1 1 0.5 0 2.5 53.5 5
8 COLLBLANC 1 1 1 1 0.5 4.5 41.75 2
9 CASTELLDEFELS B 0 1 0 1 0.5 2.5 35.5 6
10 VILAFRANCA C 1 1 1 1 1 5 43.5 1
 • Ronda 1: 20/01/2019
  CERVELLÓ 3.5-4.5 VILAFRANCA C
  CORNELLÀ D 4.5-3.5 CASTELLDEFELS B
  LLINARS C 3-5 COLLBLANC
  PRAT 6-2 CONGRÉS C
  FOMENT D 1.5-6.5 JAKE B
 • Ronda 2: 27/01/2019
  VILAFRANCA C 4.5-3.5 JAKE B
  CONGRÉS C 4.5-3.5 FOMENT D
  COLLBLANC 5-3 PRAT
  CASTELLDEFELS B 6-2 LLINARS C
  CERVELLÓ 2.5-5.5 CORNELLÀ D
 • Ronda 3: 03/02/2019
  CORNELLÀ D 2.5-5.5 VILAFRANCA C
  LLINARS C 4-4 CERVELLÓ
  PRAT 5.5-2.5 CASTELLDEFELS B
  FOMENT D 3-5 COLLBLANC
  JAKE B 2-6 CONGRÉS C
 • Ronda 4: 10/02/2019
  VILAFRANCA C 5-3 CONGRÉS C
  COLLBLANC 0-6 JAKE B
  CASTELLDEFELS B 5.5-2.5 FOMENT D
  CERVELLÓ 2-6 PRAT
  CORNELLÀ D 5.5-2.5 LLINARS C
 • Ronda 5: 17/02/2019
  LLINARS C 2.5-5.5 VILAFRANCA C
  PRAT 4-4 CORNELLÀ D
  FOMENT D 4.5-3.5 CERVELLÓ
  JAKE B 4-4 CASTELLDEFELS B
  CONGRÉS C 4-4 COLLBLANC
 • Ronda 6: 24/02/2019
  VILAFRANCA C COLLBLANC
  CASTELLDEFELS B CONGRÉS C
  CERVELLÓ JAKE B
  CORNELLÀ D FOMENT D
  LLINARS C PRAT
 • Ronda 7: 03/03/2019
  PRAT VILAFRANCA C
  FOMENT D LLINARS C
  JAKE B CORNELLÀ D
  CONGRÉS C CERVELLÓ
  COLLBLANC CASTELLDEFELS B
 • Ronda 8: 10/03/2019
  VILAFRANCA C CASTELLDEFELS B
  CERVELLÓ COLLBLANC
  CORNELLÀ D CONGRÉS C
  LLINARS C JAKE B
  PRAT FOMENT D
 • Ronda 9: 17/03/2019
  FOMENT D VILAFRANCA C
  JAKE B PRAT
  CONGRÉS C LLINARS C
  COLLBLANC CORNELLÀ D
  CASTELLDEFELS B CERVELLÓ