Agenda

Horari d’assajos
Abraxetes: dilluns de 18:30 a 20h.
Joves Abraxas: divendres 19-21h.
Abraxas: dilluns 22-24h i divendres 22:30-24h.