Assemblea General 2019

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,

I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Ordinària del Foment Martinenc, el dia 16 de març de 2019, en primera convocatòria a les 18:00 hores i en segona convocatòria a les 18:30 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Memòria de les activitats de l’any 2018.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2018.
4. Altes i baixes de socis a l’any 2018.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2019.
6. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
7. Anàlisi general de l’Entitat.
8. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
9. Presentació de candidatures i, si s’escau, elecció del nou Consell Directiu del Foment Martinenc, segons article 18.
10. Torn obert de paraula.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 27 de febrer de 2019

Comments are closed.